Η Εταιρεία ΑΞΕΛ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1990, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην διάθεση συσκευών και συστημάτων για εξειδικευμένους τομείς των ηλεκτρονικών σε επιστημονικές και επαγγελματικές εφαρμογές.

Ειδικότερα, η Εταιρεία εξειδικεύεται σε RF και Μικροκυματικές Τηλεπικοινωνίες, Ραδιοφωνικές, Τηλεoπτικές, Ηλεκτρομαγνητικές, Στρατιωτικές κ.α. εφαρμογές. Από την ίδρυση της έχει πετύχει την συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιων ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων.

Οι κυριότεροι πελάτες είναι :
Εταιρείες παροχής Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
Τηλεοπτικοί Σταθμοί
Βιομηχανίες Ηλεκτρονικών
Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κέντρα Επισκευών Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών
Οι Ένοπλες Δυνάμεις
Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας