Ηλεκτρονικά Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας

 

RF        BROADCASTING  

SCIENTIFIC        MILITARY


Αντήνορος 36, Αθήνα 116 34

Τηλ.: +30 210 7236753, 7258059 Fax: + 30 210 7241361

E-mail:axel.info@axel.com.gr